Regulamin Festiwalu Muzycznego im. Bolesława Szabelskiego „Młodzi Zdolni Ligoton 2019”

(Przesłuchania odbędą się 30 stycznia 2019 roku)

W festiwalu mogą wziąć udział wszystkie osoby, które uczęszczają na zajęcia muzyczne w Domach Kultury, Ogniskach, Stowarzyszeniach i Fundacjach Muzycznych oraz pobierające prywatne lekcje w następujących sekcjach:
- fortepianu
- gitary klasycznej

- akordeonu
- instr. dętych drewnianych oraz blaszanych

- instr. smyczkowych

- śpiewu klasycznego

-duety instrumentalne oraz wokalno-instrumentalne

 

Festiwal nie jest przeznaczony dla grających na instrumentach elektronicznych (keyboardzie, gitarze elektrycznej oraz śpiewu z podkładem elektronicznym).
Cele festiwalu to:
1. Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.
2. Popularyzacja walorów muzyki klasycznej i rozrywkowej.
3. Stworzenie szansy prezentacji scenicznej młodym artystom amatorom z województwa śląskiego.
4. Wyłonienie najlepszych wykonawców i najciekawszych interpretacji muzycznych.
5. Wymiana doświadczeń pedagogicznych.
6. Promocja utalentowanej młodzieży.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- wiek uczestników bez ograniczeń,

- wszyscy uczestnicy prezentują dwa utwory (dopuszczalne są utwory muzyki rozrywkowej)

- soliści i duety prezentują utwory o zróżnicowanym charakterze – na pamięć

- czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut,

- akompaniament do śpiewu wyłącznie z towarzyszeniem instrumentu (np. fortepian, gitara)

- instrumentaliści poza fortepianem przyjeżdżają z własnym akompaniatorem

- utwory zgłoszone do występu są programem obowiązującym i nie podlegającym zmianie

-w karcie zgłoszeniowej podajemy Imię i Nazwisko akompaniatora

- kolejność prezentacji uczestników podczas przesłuchań ustalona przez organizatora nie ulega zmianie.

- kartę zgłoszeniową wypełnioną drukowanymi literami  należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 21.01.2019 r.

  na adres:       Miejski Dom Kultury "Ligota"
                        ul. Franciszkańska 33
                        40-708 Katowice

                        fax:  32/ 252-32-34
                        lub na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


                        z dopiskiem "Festiwal Muzyczny Młodzi Zdolni Ligoton 2019"


- o godzinie występów powiadomimy telefonicznie.

- koordynator Maria Franke tel. 504-614-320, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Organizatorzy powołują jury, które będzie oceniało: muzykalność, interpretację, technikę wykonania, dobór repertuaru oraz ogólne wrażenie artystyczne. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Werdykt jury jest ostateczny.                                         

Nagrodzeni zostaną powiadomieni telefonicznie o udziale w Koncercie Laureatów który odbędzie się 9 lutego 2019 r.  godz. 17.00 w sali kameralnej im. Karola Szafranka w Miejskim Domu Kultury "Ligota" w Katowicach

 

Zgłoszeni  uczestnicy mają obowiązek uregulować opłatę akredytacyjną w wysokości 10 zł. - płatną przelewem  na konto organizatora : Bank Śl. o/K-ce nr 50 1050 1214 1000 0007 0000 8147 z dopiskiem  "Festiwal Muzyczny Młodzi Zdolni" oraz imię i nazwisko uczestnika.

w terminie do dnia  21 stycznia 2019 r.

W tytule przelewu prosimy wpisać  "opłata wpisowa "Festiwal Muzyczny Młodzi Zdolni" i nazwisko uczestnika. Oryginał dokumentu przelewu należy przedstawić organizatorom w dniu prezentacji.

 

Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.