(kartę zgłoszeniową można skopiować poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie kopiuj obraz)