Katowice, dnia 5.09.2016r.

Miejski Dom Kultury „Ligota” w Katowicach

Franciszkańska 33

40-708 Katowice

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA

NA STANOWISKO INSTRUKTOR

 

 dot. Ogłoszenia zamieszczonego dnia 1.08.2016r. na stanowisko Instruktor w wymiarze 1 etat.

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowano  6 kandydatów:

1. Agnieszka Szczepanik-Szewczyk

2. Adrianna Kiryluk

3. Aleksandra Tolasz

4. Iwona Bartuzi

5. Łukasz Wojakowski

6. Natalia Pisarczyk

 

O terminie i miejscu kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informację powyższą można również uzyskać pod numerem telefonu  32 2523234.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom za udział w procesie rekrutacji na stanowisko Instruktor.

Dokumenty można odebrać do dnia 30.09.2016r. Po tym terminie zostaną zniszczone.

                                                                                             

                                                                                                                                                       

Dyrektor MDK „Ligota”

Joanna Bańczyk

Katowice 29.07.2016r.

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Miejski Dom Kultury „Ligota” w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:  Instruktor

wymiar czasu pracy: 1 etat  praca w godz. od 8.00 – 16.00

miejsce wykonywania pracy: Miejski Dom Kultury „Ligota”  

 1. Franciszkańska 33, 40-708 Katowice.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie : min. średnie (np. w trakcie studiów), mile widziane wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość programów komputerowych m.in.  Microsoft Office Excel, Word,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,  informacji medialnych,
 • znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków unijnych i ministerialnych.
 • umiejętność pisania projektów i wniosków celem uzyskania dodatkowych środków finansowych na zadania związane ze sferą kultury,
 • umiejętność współpracy z ludźmi, łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów,
 • kreatywność i otwartość na nowe pomysły,
 • ukierunkowanie na realizację zadań i osiąganie założonych celów.
 • znajomość przepisów dot. m.in. organizacji imprez masowych, ochrony danych osobowych, o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość j. angielskiego lub innego
 • umiejętność organizowania imprez i zajęć kulturalnych
 • samodzielność i zaangażowanie
 • dyspozycyjność (czasem praca w godzinach popołudniowych  lub w weekendy),
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania określonego stanowiska ( praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie),

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • praca w sekretariacie Dyrektora MDK „Ligota”
 • sporządzanie wymaganej dokumentacji i składanie planów merytorycznych do Urzędu Miasta m.in. przez  E-puap
 • wykonywanie czynności kancelaryjnych m.in. przyjmowanie i przekazywanie zgodnie z dekretacją dokumentów, prowadzenie i aktualizacja aktów prawnych itp.
 • redagowanie pism urzędowych,
 • organizacja imprez,
 • opracowywanie i redagowanie tekstów na potrzeby strony internetowej   w MDK „Ligota” oraz BIP,
 • opracowywanie i realizowanie programów, projektów i innych przedsięwzięć służących edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,  CV.
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

List motywacyjny i CV powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U.z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458).”

Termin składania ofert: od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2016r.

Dokumenty należy składać na adres: Miejski Dom Kultury „Ligota” , 40-708 Katowice, ul. Franciszkańska 33,

 • osobiście w Biurze Obsługi MDK „Ligota” w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Instruktor  w wymiarze 1 etatu”
 • mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • lub listem poleconym na wskazany wyżej adres

Wybrani kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W ramach akcji Lato w Mieście 2016 w pierwszym tygodniu sierpnia tj. w dniach 1 - 5 SIERPNIA

zapraszamy na bezpłatne zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku szkoły podstawowej,

W PRACOWNI PLASTYCZNEJ NA SZTALUGACH

 

I  GRUPA : od godz. 10.00 - 12.00

II GRUPA : od godz. 12.00 - 14.00

Liczba uczestników - 12 osób na jedną grupę (decyduje kolejność zapisów)

 

plakat

 

Zajęcia prowadzone pod kierunkiem instruktora Macieja Paździora.

 

Uczestnicy przynoszą własne materiały plastyczne:

- brystol 50x70 lub 70x100

- pastele suche lub olejne

- farby plakatowe lub tempery, pędzle

- ołówki i gumki

Podczas zajęć dzieci poznają zasady funkcjonowania pracowni plastycznej,

różne techniki malarskie i rysunkowe,

wezmą udział w tworzeniu prac grupowych,

skorzystają z bieżącej korekty obrazów

 

Zapraszamy

Zapisy trwają w Biurze Obsługi Klienta

Miejskiego Domu Kultury "Ligota"

Miejski Dom Kultury „Ligota” zaprasza na „Lato w Amfiteatrze”.

Koncerty, kabarety oraz spektakle odbędą się w Amfiteatrze Parku Zadole (ul.Wczasowa 15) w każdą sobotę lipca i sierpnia od godziny 17:00.

Wstęp wolny.

 

 

2.07 Biesiada Śląska: tzw. ŁAWECZKA RANCZO kabaret “Kałamarz” w składzie: Jacek Łapot, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski i zespół muzyczny 

Organizator: Stowarzyszenie Blok Aktywni Razem

                                          

9.07

17:00 Kabaret: Czesław Jakubiec Comedy                                                                

18:00 Wędrujący Teatr Kobiet                                                                                          

 

16.07 Operetka Jacques'a Offenbacha „Orfeusz w piekle” w II aktach: Teatr Muzyczny Arte Creatura

 

23.07 Mistrzowie Stepowania USŁYSZEĆ TANIEC: Irish Dance, Flamenco, Tap Dance, Ethnojazz: spektakl muzyczno-taneczny z letnimi warsztatami tańca

 

30.07         

17:00 DJ TotentON&Peter                                                   

17: 45 Shashamane Roots Reggae: koncert reggae                                

 

06.08 Biesiada Śląska: Grzegorz Poloczek i Kola & Jula

Organizator: Stowarzyszenie blok Aktywni Razem                                            

 

13.08 „Recital Operetkowy” w wykonaniu sopranistki Nairy Ayvazan i tenora Tomasza Białka z Teatru Castello

 

20.08 Śląskie Śpiewanie

17:00 Podlesianki

17:30 Hajna Bynd                                                                                                 

 

27.08

17:00 Koncert Orkiestry Dętej KWK „Wujek” pod kierunkiem Henryka Morcinczyka

18:00 KlejTon                                                                                

18:15 CRASH

18:30 SKORUP&JAZBROTHERS+MUCHAVIOLIN