Katowice 01.12.2016r.

 

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

 

 

Miejski Dom Kultury „Ligota” w Katowicach poszukuje kandydata

na stanowisko: Specjalista ds. kadr i płac

wymiar czasu pracy: 1 etat

miejsce wykonywania pracy: Miejski Dom Kultury „Ligota” 

Franciszkańska 33, 40-708 Katowice.

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie : min. średnie, mile widziane wykształcenie wyższe,
 • staż pracy minimum 3 lata,
 • znajomość przepisów prawa pracy, podatkowych i ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość przepisów w zakresie zatrudniania na umowy cywilne,
 • dobra znajomość programów komputerowych m.in.  Microsoft Office Excel, Word, Symfonia, Płatnik
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność zarządzania własnym czasem pracy,
 • kreatywność i umiejętność budowania relacji w zespole,
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki.

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość j. angielskiego,
 • samodzielność i zaangażowanie,
 • dyspozycyjność,
 • mile widziana umiejętność obsługi programu Symfonia.

 

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej (akta osobowe, zaświadczenia, umowy, aneksy, świadectwa pracy, ewidencja czasu pracy),
 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z ubezpieczeniami społecznymi, zdrowotnymi, obsługa programu Płatnik,
 • monitorowanie uprawnień urlopowych i wykorzystania urlopów,
 • kontrola ważności badań lekarskich, wystawianie skierowań na badania lekarskie i dokumentów ZUS,
 • rozliczanie czasu pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie itp.)
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • obliczanie zasiłków chorobowych,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie dokumentów w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń, zasiłków,
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń za pracę, wynagrodzeń za czas choroby, nagród, zasiłków płatnych z ZUS, umów-zleceń,
 • prowadzenie i aktualizowanie danych w systemie kadrowo-płacowych,
 • sporządzanie deklaracji i przeprowadzanie rozliczeń z ZUS, US,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • egzekwowanie należności na podstawie tytułów wykonawczych,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. list motywacyjny,  CV.
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

     Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i CV powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U.z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

Termin składania ofert: od 2 grudnia do 19 grudnia 2016r.

Dokumenty należy składać na adres: Miejski Dom Kultury „Ligota” , 40-708 Katowice, ul. Franciszkańska 33,

 • osobiście w Biurze Obsługi MDK „Ligota” w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Specjalista ds. Kadr i płac”
 • mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • lub listem poleconym na wskazany wyżej adres

Wybrani kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.