ODKRYJ LIGOTĘ I PANEWNIKI

Klub odkrywcy Ligoty i Panewnik oraz odkrywcy kultury zaprasza do wycieczek. Kontakt: MDK LIGOTA ul. FRANCISZKANSKA 33 TEL. 604 988 657 lub 604

 

Historia Ligoty i Panewnik na pocztówkach

 

KONKURS PLASTYCZNY

pt. „CZAR GÓR”

 

Organizator:

 

Miejski Dom Kultury „Ligota”

 

Temat:

Konkurs jest plastycznym przesłaniem piękna jakim emanują majestatyczne góry, zachwycające nas swoim dostojeństwem, kolorytem, finezją kształtów, bogactwem fauny i flory.

Upiększają świat człowieka, często stając się dla niego wyzwaniem. Ozdabiając naszą rzeczywistość, fascynują, pozostając do końca

nie odkrytą tajemnicą.

Tworzą niepowtarzalny klimat, który swoje odbicie ma w kulturze, budownictwie i zwyczajach ludzi zamieszkujących górzyste tereny.

Temat daje wiele możliwości interpretacyjno twórczych do czego gorąco zachęcamy.

 

Cele konkursu:

-rozwijanie inwencji twórczej i ekspresji plastycznej

-uwrażliwianie na naturalne piękno wokół nas i jego znaczenie w sztuce

-poszerzanie doświadczeń plastycznych

-prezentacja twórczych możliwości uczestników

 

Warunki uczestnictwa:

-wiek uczestników konkursu 4 do 13 lat ( przedszkole i szkoła podstawowa)

-prace formatu A-3 powinny być wykonane dowolną techniką płaską umożliwiającą oprawę w ramę za szkłem ( techniki przestrzenne nie będą brane pod uwagę),

-każdy uczestnik ma możliwość wysłania tylko jednej swojej pracy,

-wszystkie prace powinny być opatrzone metryczką na odwrotnej stronie zawierającą:

imię, nazwisko autora pracy, wiek, adres i telefon szkoły lub instytucji, którą reprezentuje uczestnik, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia, adres mailowy

-prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia prac wynikłe podczas transportu,

-prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich reprodukcji, publikacji i ekspozycji bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych

- zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.

 

 

Termin:

 

Prace należy przesyłać do dnia 8 maja 2017r.

na adres:

Miejski Dom Kultury „Ligota”

Ul. Franciszkańska 33

40-708 Katowice

Tel. 32/ 252-32-34

 

 

Jury konkursu oceniać będzie uczestników w trzech kategoriach wiekowych:

 

-od 4 do 6 lat

-od 7 do 9 lat

-od 10 do 12 -13 lat ( szkoła podstawowa)

 

  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się:

 

18 maja 2017r. o godzinie 17.00

w Miejskim Domu Kultury „Ligota”

w Galerii Pod Łukami

 

laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

ZAJĘCIA Z CYKLU PORA DLA SENIORA  ODBĘDĄ SIĘ  WYJĄTKOWO W TRZECI CZWARTEK MIESIĄCA 20 KWIETNIA W GODZINACH 11.00-13.00 !!!